مدیریت نهاد

مسئول نهاد: حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مهدی کرمی

مسئول دفتر: سید باقر حسینی

دبیر خانه: مهدی بازیار

معاونت اداری مالی: عباس یوسفی

معاونت فرهنگی و سیاسی: مصطفی نوروزی

کارشناس فرهنگی: پیمان ملکی

مسئول حسابداری: صمد خاکزاد

پشتیبانی: محمدرضا رحیمی

مسئول مرکز هم اندیشی اساتید: دکتر هادی بهرامی احسان

کارشناس هم اندیشی اساتید: حسین صبری

دفتر ادبیات و هنر: سعید حدادیان

مسئول دفتر مشاور امین: حجت‌الاسلام و المسلمین منصور مرادی

مسئول حوزه دانشجویی: حجت‌الاسلام و المسلمین تنها

اقامه نماز و ائمه جماعات: حجت‌الاسلام و المسلمین صادقی